Lezingen

Lezingen

 Excursies

Excursies

 Monumentendag

Monumentendag

 Actueel

Actueel

Colofon - Disclamer

Disclaimer Colofon

 Home

 Activiteiten

 Kronyck

 Monumenten

 Publicaties

 Historie

 Links

 Archief

 Vereniging

Aanmelden als lid / abonnee

Lid worden Home Activiteiten Kronyck Publicaties Historie Archief Vereniging Links

Activiteiten / actueel

ANBI

De Historische Vereniging Deutekom heeft op 1 oktober 2016, na de statutenwijziging van april 2016, de erkenning van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en Culturele ANBI verkregen, zodat iemand die een gift doet aan onze vereniging, onder bepaalde voorwaarden een voordeel geniet voor de inkomstenbelasting of de vennootschapbelasting.

De geldende regels, zoals die in de wetgeving van 1 januari 2012 van toepassing zijn, vindt u op deze website onder Vereniging-ANBI.


Archeologie in Nederland

“Archeologie in Nederland” Februari 2017, Jaargang1, nummer 1 is een uitgave van de AWN (Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie). Het fraai geïllustreerde blad is de opvolger van “Westerheem” en de “Archeobrief” en verschijnt 5x per jaar.

Het eerste nummer omvat onder meer artikelen over het Romeinse badhuis in Heerlen, begravingen in de St.Janskerk te Gouda en kasteel Vredenburg in Utrecht.  

Leden van de AWN en abonnementhouders ontvangen het blad gratis, inclusief het verenigingskatern AWN-Magazine. De contributie voor de AWN bedraagt € 50.

Losse nummers zijn verkrijgbaar € 9,95.

www.awn-archeologie.nl


Donderdag 20 april 2017

Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Zalencentrum de Kruisberg, Kruisbergseweg 172,

7009BT, Doetinchem Tel.: (0314) 324123

Focko De Zee: De geschiedenis van de Hanze: veiligheid, voordeel en vlagvertoon.

Veiligheid, omdat rovers, kapers, maar ook machthebbers de kooplieden danig dwars zaten. Samen konden die kooplieden een vuist maken, zelfs de oorlog verklaren aan bv een Deense vorst. Daarvoor rusten Zutphen, Deventer en Kampen samen vredesschepen uit, met aange­wezen, vrijwillige, stedelingen als soldaten.

Voordeel, omdat samen optrekken de onderlinge concurrentie liet ver­minderen en vaak monopolie tot gevolg had, omdat de plaatselijke machthebber er ook belang bij had. Vlagvertoon, omdat de commerciële zaken soms zo dwars werden gezeten, dat men letterlijk in het geweer kwam.

Maar wel met de nodige voorzichtigheid, meer vlagvertoon, dan geweerschoten en sabelhouwen. En dat alles onder een vrijblijvend regiem.

Veel meer dan georganiseerd eigenbelang was het niet. Een wonder dat de steden aan de IJssel daar zo lang baat bij hebben gehad.


woensdag 3 mei 2017

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gebouw 't Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem.

 “Goed en fout in de oorlog”

Theo en Leo Salemink belichten de gedwongen verkoop van joodse landbouwgronden en staan stil bij de ervaringen van de Duitse deserteurs Stefan Leyendecker en Reinhard Nolte.

Aanvang 19.30 uur. Toegang € 3,50. Graag van tevoren aanmelden via info@ecal.nu of 0314-787078.


Donderdag 18 mei 2017

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gebouw 't Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem.

“Historisch Doetinchemmen”

In deel 2 van deze cyclus behandelt Theo Rougoor  monumenten en documenten uit de Doetinchemse geschiedenis tussen 1527 en 1950.

Aanvang 19.30 uur. Toegang € 2,50. Graag van tevoren aanmelden via info@ecal.nu of 0314-787078.