Lezingen

Lezingen

 Excursies

Excursies

 Monumentendag

Monumentendag

 Actueel

Actueel

Colofon - Disclamer

Disclaimer Colofon

 Home

 Activiteiten

 Kronyck

 Monumenten

 Publicaties

 Historie

 Links

 Archief

 Vereniging

Aanmelden als lid / abonnee

Lid worden Home Activiteiten Kronyck Publicaties Historie Archief Vereniging Links

Activiteiten / actueel

ANBI

De Historische Vereniging Deutekom heeft op 1 oktober 2016, na de statutenwijziging van april 2016, de erkenning van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en Culturele ANBI verkregen, zodat iemand die een gift doet aan onze vereniging, onder bepaalde voorwaarden een voordeel geniet voor de inkomstenbelasting of de vennootschapbelasting.

De geldende regels, zoals die in de wetgeving van 1 januari 2012 van toepassing zijn, vindt u op deze website onder Vereniging-ANBI.Doetinchem, “Buiten ’t EI”

Tentoonstelling: 24 juni t/m 29 oktober 2017

Stadsmuseum Doetinchem Openingstijden: di t/m za van 10 -17 uur en zo van 13 -17 uur.

Burgemeester van Nispenstraat 2 Doetinchem | www.stadsmuseumdoetinchem.nl

Wie meer weet, kijkt beter en ziet meer… Welk verleden wordt er in ons landschap

weerspiegeld? De Winterswijkse fotograaf Hans Hendriks maakt met zijn panoramische

landschapsfoto’s het onweetbare zichtbaar. Wat je ziet krijgt betekenis.


De tentoonstelling ‘Doetinchem. Buiten Het Ei’ is een samenwerkingsproject tussen

Hans Hendriks, Stadsmuseum Doetinchem en de Historische Vereniging Deutekom,

waarbij de geologische, archeologische en cultuur historische geschiedenis van het

gehele buitengebied van Doetinchem werd ontsloten en voorzien van beelden. Hans

Hendriks hoopt met zijn historiserende fotoproject het cultuurlandschap dichter bij

te brengen en daarmee het historisch bewustzijn van de kijker te vergroten. Het project

verbindt heden en verleden, landschap en historie, natuur en cultuur.


Naast de tentoonstelling in het Stadsmuseum zullen er diverse fotopresentaties plaatsvinden door Hans Hendriks en worden bezoekers in de mogelijkheid gesteld met de fotograaf op pad te gaan in een Oldtimer bus om zelf de gefotografeerde locaties te bekijken en te beleven.

De fotopresentaties zullen plaatsvinden in het Stadsmuseum op: dinsdag 27 juni om 19.30 uur, dinsdag 25 juli om 19.30 uur, dinsdag 22 augustus om 19.30 uur en dinsdag 24 oktober om 19.30 uur.

Kosten bedragen € 10,- per persoon
De busritten zullen plaatsvinden op zondagen: op zondag 2 juli, 6 augustus en 8 oktober. Start is om 13.00 uur vanaf het museum. Kosten bedragen € 20,- per persoon


U dient zich vooraf aan te melden voor de presentatie en/of busrit via info@stadsmuseumdoetinchem.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer, activiteit en datum.


Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Zestiende-eeuws Nederland digitaal in kaart

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een digitale kaart gepresenteerd die een gedetailleerd beeld laat zien van Nederland aan de vooravond van de Gouden Eeuw. De digitale kaart geeft voor het eerst een zeer gedetailleerde momentopname van ons land in de zestiende eeuw. De cartograaf Jacob van Deventer tekende in die tijd overzichtskaarten met de belangrijkste plaatsen en het omliggende landschap, en ook vele plattegronden van steden. Ook de plattegrond van Doetinchem en de omgeving werd omstreeks 1573 door hem vastgelegd. Op basis van de huidige digitale kaart van Doetinchem heeft men de legenda gegevens van de oude kaart er in lagen overheen gelegd. Gegevens die in de loop van de tijd van de kaarten zijn verdwenen kan men nu weer nauwkeurig op locatie terugvinden.

Bijvoorbeeld: de galg, een kruis of de horrea.

Onderstaande links leveren, ook uit andere tijden, een schat aan informatie op via deze kaarten, waarbij ook een toelichting wordt gegeven.

De digitale kaart gemaakt door Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vindt u op: https://landschapinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/verstedelijkingskaart, en scroll in de kaart naar Doetinchem.