Lezingen

Lezingen

 Excursies

Excursies

 Monumentendag

Monumentendag

 Actueel

Actueel

Colofon - Disclamer

Disclaimer Colofon

 Home

 Activiteiten

 Kronyck

 Monumenten

 Publicaties

 Historie

 Links

 Archief

 Vereniging

Aanmelden als lid / abonnee

Lid worden Home Activiteiten Kronyck Publicaties Historie Archief Vereniging Links

Alle lezingen worden gegeven in:

Zalencentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem, tel.: (0314) 324123

e-mail adres: info@dekruisberg.nlDonderdag 21 september 2017

Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Wim Kroon: Van St.Petersburg naar Moskou

Op zondagmorgen 18 augustus 1697 bezocht tsaar Peter de Grote Nederland. Hij meerde af met een kleine aak in Zaandam en nam zijn intrek bij Gerrit Kist, een timmerman, die hij had leren kennen in St Petersburg. Hij wilde alles weten van de scheepsbouw in Holland en logeerde een aantal nachten in een krappe bedstee in Zaandam. De 25-jarige vorst bezocht Holland als afsluiting van zijn tocht door West-Europa met het doel Rusland wakker te schudden uit haar middeleeuwse slaap. Aan deze monarch dankt St-Petersburg haar naam en bestaan. St-Petersburg is dan ook voor ons een mooi begin om kennis te maken met het oude en ook met het moderne Rusland.


Wim Kroon is gepensioneerd onderwijzer/schooldirecteur, leraar geschiedenis. Na zijn werkende leven is hij gevraagd als gids actief te willen zijn op Paleis Het Loo.  Zijn liefde voor vaderlandse historie komt tot uiting in de boeken die hij erover schreef (bv Thuyss opt Loe, 1997/2000) . Hij verzorgt nog steeds regelmatig paleis lezingen over het Huis Oranje-Nassau, en wisselt die af met verhalen over door hem bezochte landen. Zijn PowerPoint-presentaties gaan vergezeld van mooi beeldmateriaal.


Donderdag 23 november 2017

Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Peter van Eyk: Hoe mysterieus is de vrijmetselarij

In 2017 vieren de vrijmetselaars het 300-jarig bestaan van de oudste vrijmetselaarsorde in de wereld, de Engelse United Grand Lodge of England. In 1756 sloten een tiental loges zich aan bij de Grote Loge der Zeven Verenigde Nederlanden, de voorloper van de hedendaagse Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Doetinchem kent al sinds 1882 een vrijmetselaarsloge.  

De vrijmetselarij had echter wortels die veel verder terug gingen. Wortels die met veel geheimen omkleed leken. De vrijmetselaars zijn actief in bijna alle landen ter wereld maar werden vanaf het begin met vrees en achterdocht bekeken : het waren vrijdenkers, wars van dogma’s , ze pasten niet in de gevestigde patronen van kerk en staat, ze zouden heimelijk een nieuwe wereldorde willen stichten. Ze waren voer voor complotdenkers , werden zelfs door de katholieke kerk in de ban gedaan. Totalitaire staten zagen de vrijmetselaars als ondermijnend voor het staatsgezag en ook in de huidige tijd zijn vrijmetselaars in sommige landen ( bv streng islamitische en totalitaire staten) gedwongen tot ondergrondse activiteit. Ook Hitler richtte zijn aandacht op de bestaande ordes en veel vrijmetselaars werden opgepakt en vermoord.

De schrijver Dan Brown laat in zijn boek ‘Het verloren symbool’  al een veel genuanceerder beeld van de vrijmetselarij zien. Maar hoe zit het nu werkelijk met de vrijmetselaars ? Waaruit komen zij voort ? Waar staan ze voor ? Vrijmetselaars werken met geheime rituelen en symbolen: waarom eigenlijk ? Waar houden de Doetinchemse vrijmetselaars zich mee bezig ?

Voor de historische kring vertelt Peter van Eijk, meester in de blauwe graad, en bestuurslid van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw over de oorsprong van de vrijmetselarij, over de achtergrond van hun rituelen en symbolen.


Donderdag 18 januari 2018

Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Co Roording: Doetinchem tijdens de 80 jarige oorlog


Donderdag 15 maart 2018

JAARVERGADERING: Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00uur)

De agenda met bijbehorende stukken voor de jaarvergadering worden uiterlijk vanaf 1 maart op deze website gepubliceerd onder Vereniging > Ledenvergadering

Aansluitend om circa 20 uur:

Gerben Zweers: Bij de bliksemboom


Donderdag 19 april 2018

Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Jan Terbeek: VOP. (Voor ons plezier)

Activiteiten / lezingenjaar 2017- 2018